Firma Jan Gebauer ZAKŁAD STOLARSKI GEBAUER realizuje projekt pn. „Rozwój technologii informatycznych komunikacyjnych w przedsiębiorstwie ZAKŁAD STOLARSKI GEBAUER”

 

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wdroży system B2B, B2E oraz B2C. W ramach projektu zostanie wdrożony system teleinformatyczny typu B2B, który rozbuduje obecnie posiadany system B2B o dodatkowe moduły i funkcjonalności. Wnioskodawca w ramach projektu zamierza wdrożyć dodatkowe moduły platformy B2B integrującej własne systemy informatyczne oraz systemy informatyczne przedsiębiorstw współpracujących w zakresie realizowanych wspólnie przez firmę i jej partnerów wykorzystujących portal.

 

Celem projektu jest modernizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych typu B2B, B2C oraz B2E. Zmodernizowane zostaną procesy w czterech obszarach: marketingu i sprzedaży, produkcji oraz gospodarki materiałowej, prawie, księgowości i finansach oraz zasobach ludzkich. Należy podkreślić, iż długookresowym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa. Potrzebą wdrożenia przedmiotowych rozwiązań teleinformatycznych jest optymalizacja procesów biznesowych zachodzących w powyższych czterech obszarach funkcjonalnych.

 

Rezultaty realizacji projektu: 
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 2,5 EPC. 
- Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 1 szt. 
- Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych 1 szt. 
- Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów / procesów 129 075,27 PLN

 

Wartość projektu: 823 116,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 428 288,00 PLN